Geschiedenis en toekomst

Heraut van GelreGeschiedenis

Het ontstaan van de Gelderse Landdag

De Gelderse Landdag kent een eeuwenlange geschiedenis, welke begint rondom de eeuwwisseling van de dertiende naar de veertiende eeuw. Op dat moment ontstaan de latere hoofdsteden van de vier kwartieren: Zutphen, Roermond, Nijmegen en Arnhem. Zij zullen een belangrijke rol gaan spelen in het ontstaan van de Landdag. Zo’n vijfhonderd jaar later komt er een einde aan de Gelderse Landdag. In 1798 wordt deze ontbonden.

Het karakter van de Landdag is met de eeuwen steeds veranderd. Dat maakt dat er geen eenduidig antwoord bestaat op de vraag: Wat is de Gelderse Landdag? De Landdag begon namelijk als een vergadering van ridders en steden uit de Gelderse kwartieren tegenover de hertog van Gelre. Uiteindelijke regeerde de Landdag vanaf de laatste kwart van de zestiende eeuw zelf over het gebied. De constante factor van de Landdag was de samenwerking tussen de verschillende kwartieren.

Meer geschiedenis…

Toekomst

Na meer dan tweehonderd jaar wordt de Gelderse Landdag nieuw leven ingeblazen. De eerste Gelderse Landdag 2.0 vindt plaats op zaterdag 29 oktober 2016 in het oude stadhuis van Zutphen. Een goede locatie, want Zutphen was de hoofdstad van één van de Gelderse kwartieren. De stad gold in de middeleeuwen als de rijkste stad binnen het Gelderse hertogdom.
De Gelderse Landdag ontstond in de middeleeuwen uit de wens om elkaar te ondersteunen en te versterken. De moderne Landdag zet deze gedachte van samenwerking en onderlinge verbanden voort. Het doel van de dag is om een zeer brede groep historisch geïnteresseerden met elkaar in contact te brengen. Dit varieert van academici, amateuronderzoekers en conservatoren tot archeologen, actieve leden van historische verenigingen en studenten.
Het is de bedoeling om in de toekomst de moderne Gelderse Landdag vaker te laten plaatsvinden, eveneens afwisselend in de voormalige Gelderse hoofdsteden van de vier kwartieren.