‘Omdat ‘wij’ ooit zulke idioten uit de geschiedenis zijn’

Geschiedenisonderwijs in Tien Tijdvakken. Hoe werkt het en wat vinden docenten en wetenschappers ervan.

In 2001 presenteerde de Commissie Historische en Maatschappelijke Vorming, ook commissie De Rooij genoemd, in opdracht van de overheid nieuwe kerndoelen en eindtermen voor het schoolvak geschiedenis. De grootste vernieuwing was de onderverdeling van de geschiedenis in tien tijdvakken en 49 kenmerkende aspecten. Sinds het ontstaan en de ontwikkeling van het geschiedenisonderwijs zijn vaker aanpassingen aan het curriculum gedaan, toch was deze wijziging uniek. Nooit eerder moest het nieuwe programma zowel voor het basisonderwijs als voor alle niveaus van het middelbaar onderwijs gelden. Waar kwam deze behoefte tot totale verandering vandaan? Wat waren de maatschappelijke en inhoudelijke doelen van dit nieuwe programma en zijn die bereikt? Iris Dracht vertelt over haar onderzoek naar de geschiedenis en de recente vernieuwing van het Nederlandse geschiedenisonderwijs en over de meningen van vierentwintig Nijmeegse geschiedenisdocenten.