Macht en prestige aan het plein ’s-Gravenhof te Zutphen

Reconstructie van de palts-aula te Zutphen in de 11e eeuw door Jouke Nijman en Michel Groothedde

Het plein ’s-Gravenhof is van oudsher het bestuurlijk centrum van de stad Zutphen. Het oude gemeentehuis is er al sinds de late middeleeuwen gevestigd en 20 jaar geleden nam het stadsbestuur het besluit de traditie op deze plek voort te zetten door de bouw van het nieuwe stadhuis er recht tegenover. Maar de bestuurlijke traditie van het plein gaat veel verder terug.

Vanaf de vroege middeleeuwen was het plein het machtscentrum van de graven van Hamaland, de graven van Zutphen en de graven van Gelre. De bisschop van Utrecht en de Duitse koning drukten er hun leenheerlijke macht uit in architectuur. Er werd al vanaf de vroege middeleeuwen recht gesproken; de wortels van Zutphen Justitiestad liggen hier. En het plein vormde van oudsher het decor van de Gelderse landdagen. Zeer veel informatie over de oorsprong van Zutphen is de afgelopen decennia door archeologisch en historisch onderzoek aan het licht gekomen. Zutphen blijkt een van de geboorteplaatsen te zijn van onze huidige provincie Gelderland.