Festivaldirecteur Mijke Pol aan het woord

Het thema van het Erfgoedfestival is bekend. Onder de thematische vlag Oost/West zal in oktober 2020 een gloednieuw Erfgoedfestival plaatsvinden. Dat festival borduurt voort op de successen van de afgelopen jaren, maar zal ook een nieuwe weg inslaan. Tijdens de Gelderse Landdag op 15 november 2019 zullen de nieuwe plannen gepresenteerd worden en kunnen leden van de coöperatie proeven van de festivalsfeer. Festivaldirecteur Mijke Pol licht in een interview de ideeën voor het Erfgoedfestival toe.

Foto: Mijke Pol, fotograaf: Karin Jonkers