Cursus Zutphenkunde

De cursus Zutphenkunde wil inzicht verschaffen over de wijze waarop de (cultuur)historie van Zutphen en Warnsveld wordt onderzocht, gepresenteerd en beheerd. Hierdoor wordt het besef van cursisten vergroot over de historische omgeving waarin men woont en werkt en wordt hun handvatten gegeven om deze kennis te delen.
Niet alleen de samenwerking tussen de verschillende partijen is innovatief bij deze cursus. Ook de bundeling van de kennis over de (hedendaagse) historie en het culturele erfgoed is nieuw. Deze kan de komende jaren een blijvende kwaliteitsimpuls geven voor allen die kennis over cultuur en erfgoed van Zutphen en Warnsveld uitdragen. Maar de cursus is ook interessant voor (nieuwe) inwoners van de stad Zutphen en ommelanden om meer te weten te komen over de rijke historie van deze stad. Ook lokale politici, docenten, stadswachten en anderen kunnen hun voordeel doen met de in deze cursus opgedane kennis. Zo draagt kennis van het verleden en heden bij tot het vormen van de stad in de toekomst.
In zijn presentatie besteedt Christiaan te Strake aandacht aan de opzet van de cursus en de ervaringen tot nu toe.