Colofon

Deze website is het resultaat van een gezamenlijk project, de Gelderse Landdag, van Erfgoed Gelderland en de Radboud Universiteit (Leerstoel Gelderse Geschiedenis)

Aan deze website hebben meegewerkt:
Redactie en coördinatie: Marianna Tofani | Dolly Verhoeven | Liesbeth Tonckens
Website vormgeving en techniek: LaVerbe