Lezing: Het Gelderse gevoel

Prof. dr. Dolly Verhoeven (Utrecht 1959) is historica en ondernemer. Zij is gespecialiseerd in lokale en regionale geschiedenis, speciaal gericht op een breed publiek. Twee dagen per week werkt zij als hoogleraar Gelderse en Nijmeegse Geschiedenis aan de Radboud Universiteit.

In oktober 2015 hield zij een oratie over het ‘Gelderse gevoel’. Zij constateerde dat er amper zoiets is als een overkoepelend Gelders gevoel. Geldersen identificeren zich eerder met de verschillende regio’s en steden. Dat verschijnsel wortelt volgens haar in de Gelderse geschiedenis, waarin grenzen altijd een belangrijke rol hebben gespeeld: grenzen tussen Gelderland en zijn buren, maar ook allerlei grenzen binnen het gewest.

Hebben de Geldersen reden om trots te zijn op hun provincie? Die vraag staat centraal in haar lezing tijdens de Gelderse Landdag. Welke redenen zouden dat dan kunnen zijn? En welke rol speelt de Gelderse geschiedenis daarin? Dit zou wel eens een verhaal met een staartje kunnen worden.

fotograaf: Bert Beelen